70 let letiště Rakovník - letecký den

V roce 2016 jsme 11.6. slavili 70 let letiště Rakovník leteckým dnem. Akce se návštěvníkům zalíbila natolik, že nás to vedlo k zamyšlení nad obnovení tradice leteckých dní v Rakovníku. Po zvážení všech pro a proti jsme rozhodli akci uspořádat 9.6. 2018. V tomto roce si připomínáme 100 let české státnosti a tak i my přispíváme svojí troškou do mlýna a oslavíme 100 let na českém nebi.

Program skládáme tak, abychom představili letadla létající na nebi od roku 1918 až do současnosti. Hlavní program zahájíme 13:00, ale ještě chvíli před tím, přesně ve 12:30, se představí modeláři z Air Show Teamu Rakovník s imitací bitvy z 2. světové s maketami stíhaček. Pak až do cca 17:00 bude ve vzduchu jedno letadlo za druhým.

V rámci doprovodného programu si budete moci vyzkoušet simulátor ultralightu Skyleader 600, představí se vám automodeláři, skupiny historické vojenské techniky ukáží svoje skvosty, uvidíte techniku Policie ČR, techniku Hasičského záchranného sboru a další.

Věříme, že i vy nám pomůžete obnovit tradici leteckých dní na letišti Rakovník.
Historie letiště v Rakovníku

Historie vzniku letiště Rakovník sahá do poválečných let. Před válkou první letecké pokusy probíhaly na svahu Senecké hory. Už tehdy se uvažovalo o získání pozemku Na Doubravách, s cílem vybudovat letiště, které by sloužilo nejen pro sportovní využití, ale i pro civilní, obchodní a vojenské potřeby. Letiště Rakovník vzniklo až díky propůjčení městských pozemků ke zřízení letiště Na Doubravách na podzim roku 1946.

Za přispění soukromých dárců a města Rakovníka byl vybudován první hangár, který bohužel roku 1948 vyhořel i s letouny. Aby mohla letecká činnost pokračovat, byla na jaře roku 1948 zahájena výstavba druhého hangáru. Po dokončení stavby byla přestěhována všechna bezmotorová letadla z hangáru vedle dolu RAKO a tím byla i ukončena činnost svahového létání na Senecké hoře.


V roce 1949 byl vypracován projekt na výstavbu třetího hangáru. O unikátní samonosnou lamelovou střechu se postarala firma TESKO Praha. Hangár byl dokončen v roce 1953, zachoval se nám dodnes a byl prohlášen kulturní památkou rozhodnutím Ministerstva kultury ČR, ze dne 17. 7. 2012.

Počátkem padesátých let nastaly výrazné změny díky vzniku organizaci SVAZARM, který zabezpečoval finanční prostředky, opravy, novou leteckou techniku, navijáky, dopravní prostředky, údržbu budov, mzdy zaměstnanců. V druhé polovině padesátých let byla vybudována nová vzletová a přistávací dráha ve směrech 270° a 090°.

V roce 1961 následovala další výstavba letištních objektů – správní budova, garáže, podzemní nádrže LPH, sklad oleje, protipožární nádrž. Pro parašutisty byl postaven trenažér, probíhala zde intenzivní parašutistická činnost. Později bylo středisko přeloženo do Příbrami.

V 80. letech proběhlo rozšíření budov aeroklubu, především ubytovací část a zázemí pro techniku, a to s ohledem na pořádání Mistrovství ČSSR v plachtění žen v roce 1982.

V současné době je letišti Rakovník přiznán status veřejného vnitrostátního letiště a je provozováno Aeroklubem Rakovník z. s. Aeroklub sdružuje 85 členů létajících, věnující se třem kategoriím létání, bezmotorovému, motorovému, létání s ultralehkými letadly, a nelétajících, kteří jsou pomocnou rukou.

Hlavní naší činností je letecký výcvik ve všech třech kategoriích. Začít s výcvikem lze od 14 let a létat sami mohou žáci už v 15 letech. Tento výcvik je ideální přípravou na motorové létání, které je základem pro získání těch nejvyšších pilotních licencí - pilotování dopravních letadel.

Naši členové už v minulých letech dosahovali významných sportovních úspěchů a to i na mezinárodní úrovni. Ing. Petr Opat je reprezentantem ČR v přesném létání a letecké rally, obsazuje přední místa na Mistrovstvích světa a Evropy.

Aeroklub není jen o létání, v našich prostorách pořádáme různé akce, ať už jde o přednášky, koncerty nebo sportovní aktivity.

PARTNEŘI 2018


GENERÁLNÍ PARTNEŘI
    MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI


Kudyznudy.cz - tipy na výlet